Regulamentul proiectului "Firma de Aur"

§1. Glosar

Termenii utilizați în prezentul regulament au următoarele semnificații, cu excepția cazului în care rezultă în mod direct altfel din Regulament:

 1. Operatorul - Beautiful Company bc co Bd. Timișoara 139, București 061327, Telefon: 0770 990 492
 2. Premiul - informația de pe pagina web a Operatorului cu privire la desemnarea unui participant în cadrul proiectului "Firma de Aur".
 3. Participant - entitate economică - persoană fizică care desfășoară în nume propriu o activitate economică sau persoană juridică.
 4. Regulament - înseamnă prezentul regulament al proiectului "Firma de Aur".
 5. Portal - site-ul web - de exemplu, Facebook, Google Maps, Booking.com, etc.
 6. Proiect - înseamnă totalitatea acțiunilor de fapt și de drept legate de acordarea Premiilor în cadrul proiectului Firma de Aur.
 7. Verificare - procesul de examinare a Participanților.

§2. Dispoziții introductive

 1. Acest regulament stabilește principiile și procedurile de desfășurare a Proiectului "Firma de Aur" și a platforme www.firmadeaur.ro
 2. Proiectul este organizat pe teritoriul Europei și este supus legislației din Romania.
 3. Acordarea premiilor are ca scop promovarea Participanților la Proiect, care sunt evaluați cel mai bine de către utilizatorii de internet pe platformele online recunoscute de către Operator ca fiind relevante și de încredere. Operatorul efectuează în mod constant analiza și selecția platformelor de pe care colectează opinii despre participanții la proiect. După analiza efectuată de către operator, sunt desemnați Participanții - câștigătorii proiectului, care sunt promovați prin acțiuni cu caracter publicitar și de marketing, detaliate în prezentul regulament.
 4. Participarea la Proiect este voluntară și gratuită.
 5. Drepturile de proprietate intelectuală ale Operatorului, conținute pe site-ul său web, în special drepturile asupra textelor, informațiilor, materialelor, conținuturilor, graficelor, fotografiilor, reprezintă proprietatea exclusivă a Operatorului și sunt supuse protecției legale.
 6. Copierea, transmiterea, modificarea, prelucrarea, redistribuirea materialelor menționate mai sus este interzisă, cu excepția deținerii unei autorizații separate acordate de către Operator.
 7. Modul de selectare a câștigătorilor și de acordare a premiilor

§3. Modul de selectare a câștigătorilor și de acordare a premiilor

 1. Participanții la proiect sunt entități care se înscriu direct la Operator sau sunt selectate automat de către Operator din bazele de date publice disponibile ale entităților economice dintr-o anumită țară. După selectarea listei de Participanți, software-ul specializat al Operatorului caută profilele online ale fiecărui Participant, care conțin evaluări sau recenzii punctuale.
 2. Operatorul, în fiecare caz, face selecția independentă a platformelor de pe care colectează evaluările despre Participanții la Proiect, având în vedere fiabilitatea informațiilor conținute în aceste platforme, precum și disponibilitatea lor generală. Operatorul nu va utiliza informații din surse cu reputație neverificată sau din surse de nișă, sau care în general nu sunt disponibile publicului. Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul comentariilor referitoare la Participanți, postate pe internet, și nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile care nu au fost disponibile pentru software-ul Operatorului sau la care Operatorul nu a avut acces din orice alt motiv. Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile/evaluările care au fost publicate după efectuarea analizei. De asemenea, Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile/evaluările care, din orice motiv, nu au fost disponibile, publicate și pentru care nu a existat posibilitatea de verificare în timpul sau după încheierea studiului.
 3. Operatorul, după adunarea informațiilor din portalurile selectate, efectuează o analiză a opinilor colectate. Un Participant care a obținut cel puțin 75% opinii pozitive se califică pentru a continua participarea la Proiect.
 4. Analiza opinii constă în luarea în considerare de către Operator a evaluărilor/ocenilor postate pe portaluri (pentru o scară de la 1 la 5, Operatorul consideră doar evaluările pozitive ca fiind cele de 4 sau 5, iar pentru o scară de la 1 la 10, Operatorul consideră doar evaluările pozitive între 8 și 10). Această analiză este efectuată pentru fiecare portal în parte. ulterior, operatorul realizează o analiză globală a tuturor portalurilor pe care Participantul își are profilul, extrăgând media ponderată.
 5. Participantul se califică pentru a participa la proiect atunci când Operatorul a obținut cel puțin 5 evaluări pentru Participant. Analiza evaluărilor este finală și nu este supusă niciunei proceduri de apel.
 6. Operatorul menționează că va efectua analiza Participanților în cadrul proiectului treptat. Totuși, din cauza numărului mare de entități economice înregistrate, nu este posibilă efectuarea unei astfel de analize simultan pentru toți Participanții.
 7. Participanții care iau parte la proiect nu vor fi informați separat de către Operator cu privire la participarea lor.
 8. Participantul care îndeplinește cerințele menționate mai sus și s-a calificat pentru a participa la proiect își va avea datele publicate pe pagina web a Operatorului www.firmadeaur.ro
 9. Operatorul categorizează Participanții pe baza codurilor poștale ale sediilor afacerilor lor și a profilului activității economice.
 10. Analiza realizată de către Operator, indiferent dacă este pe baza unei înregistrări independente sau inițiative a Operatorului, este gratuită.
 11. Participanții care au devenit câștigători în cadrul proiectului primesc oportunitatea de a achiziționa în mod voluntar un pachet promoțional suplimentar. Operatorul va informa telefonic Participanții despre câștigarea proiectului și va oferi o ofertă de achiziție a unui pachet promoțional în timpul conversației.Achiziționarea unui pachet promoțional nu afectează în niciun fel rezultatele analizei operatorului sau statutul câștigătorului în proiect.
 12. Compoziția pachetului promoțional variază și depinde de ediția proiectului. Informațiile despre componența pachetului promoțional vor fi publicate de fiecare dată pe site-ul Operatorului.
 13. Câștigătorii proiectelor care au achiziționat pachetul promoțional primesc în plus posibilitatea de a utiliza logo ul proiectului în materialele lor publicitare, atât electronice, cât și fizice.
 14. Deținerea și utilizarea de către Participant a pachetului promoțional și publicarea datelor Participantului pe site-ul web al Proiectului nu reprezintă un motiv pentru transferarea responsabilității pentru acțiunile Participantului la Proiect către Operator. Participarea la proiect este exclusiv de natură de marketing și publicitate și nu poate constitui temei pentru a formula reclamații împotriva Operatorului pentru acțiuni independente ale Participantului la Proiect, ca parte a activității sale de afaceri. Participantul este singurul responsabil pentru acțiunile sale și exonerează Operatorul de răspundere în acest sens.
 15. Oferta de achiziție a unui pachet promoțional este prezentată participantului la proiect fie din inițiativa Operatorului, fie ca urmare a sesizării Participantului.
 16. Pachetul promoțional este pregătit de Operator individual pentru Participanți și are caracteristici personalizate precum datele de identificare ale Participantului (nume, formă juridică).
 17. O entitate care nu a fost câștigătoarea proiectului nu poate plasa o comandă pentru un pachet promoțional. Pachetul promoțional este livrat Participanților printr-o companie de curierat.
 18. Proiectului exprimă acordul pentru publicarea datelor despre firma sa pe pagina web a Proiectului, datele acestea fiind disponibile în registrele publice și evidențe. Participantul are dreptul să solicite eliminarea datelor sale de pe pagina web a Operatorului, iar aceasta se va realiza imediat după primirea unei astfel de solicitări.
 19. Proiectul este organizat de către Operator în ediții anuale.
 20. Participantul dorind să obțină Premiul într-o ediție ulterioară a proiectului și să devină câștigător trebuie să îndeplinească în mod repetat cerințele stabilite în prezentul regulament, în special să îndeplinească criteriile detaliate ale proiectului în cadrul fiecărei ediții ulterioare.

§4. Procesul de plasare a comenzii

 1. Participantul care a devenit câștigător în cadrul proiectului are posibilitatea de a plasa o comandă pentru un pachet promoțional prin telefon sau e-mail.
 2. În cazul comenzii telefonice, Participantul primește pachetul promoțional prin curier cu plata la livrare, sau în cazul plății online, Participantul primește pachetul promoțional prin curier fără plată la livrare.
 3. Operatorul are posibilitatea de a oferi diferite forme de plată și de a modifica aceste forme în orice moment și în orice măsură.
 4. Pachetul promoțional va fi expediat către Participant în termen de 5 zile lucrătoare de la plasarea comenzii (în cazul livrării cu plata la livrare). În cazul plății online, pachetul promoțional va fi expediat către Participant în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea plății în contul Operatorului.

§5. Reclamații

 1. Reclamațiile trebuie să fie înaintate operatorului prin intermediul adresei de e-mail contact@firmadeaur.ro
 2. 2. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării lor.
 3. Procedura de soluționare a reclamațiilor este guvernată de prevederile art. 556 și următoarele din Codul Civil.
 4. Dacă pachetul promoțional are o defectare de producție, Participantului îi revine - după soluționarea reclamației - expedierea ulterioară a pachetului promoțional în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea reclamației.
 5. In cazul în care pachetul promoțional suferă daune în timpul transportului sau din cauza curierului, Participantului îi revine expedierea ulterioară a pachetului promoțional în termen de 5 zile lucrătoare - fără a fi necesară depunerea unei reclamații.

§6. Retur și retragere din contract

Participantului îi revine dreptul de a renunța la contract imediat după primirea pachetului promoțional, dar nu mai târziu de 7 zile de la primirea pachetului. În cazul renunțării la contract, Participantul este obligat să depună o declarație scrisă de renunțare la contract în formă electronică la adresa contact@firmadeaur.ro și să returneze pachetul promoțional într-o stare intactă la adresa înregistrată a Operatorului în termen de 7 zile de la primirea pachetului.
 • Operatorul își rezervă dreptul de a refuza acceptarea renunțării la contract în caz de depășire a termenului specificat în punctul 1 și din alte motive importante, chiar dacă termenul este respectat - fiecare renunțare la contract va fi analizată individual. De asemenea, se ține cont de faptul că pachetul promoțional are un caracter individualizat și este produs la comandă specială a Participantului, conținând informații permanente despre Participant, cum ar fi numele și adresa.
 • Date cu caracter personal și clauza GDPR

  1. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 Operatorul de proiect informează că administratorul datelor cu caracter personal este - Beautiful Company bc co Bd. Timișoara 139, București 061327. Persoana în cauză poate contacta operatorul datelor cu caracter personal:
   1. în scris la adresa punctului de lucru: Bulevardul Timisoara nr.139,Sector 6, București;
    1. prin e-mail la contact@firmadeaur.ro
   2. Administatorul de date cu caracter personal a numit un responsabil cu protecția datelor (RPD) care poate fi contactat în toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și de utilizarea drepturilor legate de prelucrarea datelor. Persoana vizată poate contacta RPD după cum urmează:
    1. in scris la adresa punctului de lucru: Bulevardul Timisoara nr.139,Sector 6, București;
     1. prin e-mail la contact@firmadeaur.ro
    2. Operatorul de date cu caracter personal prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:
     1. luarea de măsuri înainte de încheierea contractului - pregătirea ofertei, prezentarea ofertei pentru obţinerea unui certificat, participarea la Proiect, încheierea contractului pentru obţinerea unui certificat, îndeplinirea contractului pentru obţinerea unui certificat, desfăşurarea activităţilor legate de serviciul Proiectului, expedierea pachetelor de marketing, publicarea datelor pe site-ul administratorului, crearea unui rezumat destinat promovării serviciilor şi publicităţii participanţilor la proiect, depunerea reclamaţiilor conform contractului pentru obţinerea unui certificat, urmărirea reclamaţiilor, marketingul direct al produselor şi serviciilor proprii ale administratorului – profilarea nu va fi utilizată în cazul marketingului direct al produselor şi serviciilor proprii;
     2. prevenirea concurenței neloiale;
     3. tratarea reclamațiilor și a căilor de atac referitoare la serviciile furnizate de operator, precum și a cererilor și solicitărilor adresate operatorului;
     4. analitice şi statistice;
    3. Destinatarul datelor cu caracter personal poate fi, de asemenea, entități care furnizează servicii TIC, entități care cooperează cu administratorul, subcontractanți ai administratorului, entități care furnizează servicii poștale, de curierat, servicii juridice și contabile, servicii bancare și de asigurări.
    4. Datele cu caracter personal nu se transferă către o țară terță sau către o organizație internațională.
    5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:
     1. prelucrarea datelor privind antreprenorii rezultă din dispozițiile legii din, printre altele, Legea din 25 februarie 2016 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public și din regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016.;
     2. prelucrarea datelor are ca scop informarea celorlalți participanți în afaceri cu privire la activitățile comerciale desfășurate de Participanți, asigurarea accesului tuturor la informații fiabile, reale și transparente, respectând în același timp cerințele impuse de lege privind utilizarea informațiilor publice;
     3. datele prelucrate provin din serviciile de informare publică, respectiv din Registrele centrale şi Informaţiile privind activitatea economică supravegheate de Ministerul Dezvoltării şi Registrul Naţional al Companiilor ţinut de Ministrul Justiţiei;
     4. prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru evaluarea antreprenorului în scopul participării la Proiect, încheierea unui acord de certificat;
     5. prelucrarea datelor nu necesită consimțământ separat, deoarece datele sunt publice, publicate în baze de date și registre accesibile publicului și se efectuează pe baza interesului legitim al administratorului de date cu caracter personal, cum ar fi comercializarea directă a produselor și serviciilor proprii ale operatorului, urmărirea revendicărilor în temeiul contractului de certificare încheiat, analiză și statistică;
     6. îndeplinirea obligaţiilor legale ale operatorului de date în temeiul legislaţiei poloneze, europene şi internaţionale;
     7. consimţământul în cazul exprimării sale voluntare;
    6. Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de administrator au, prin urmare, următoarele drepturi:
     1. dreptul de acces la datele lor cu caracter personal;
     2. dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – în măsura în care acestea sunt prelucrate în scopul marketingului direct;
     3. dreptul de a transfera datele cu caracter personal, ceea ce înseamnă de a le primi de la operator, într-un format utilizat în mod obișnuit, și de a le transmite unui alt operator;
     4. dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care este preşedintele Oficiului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
     5. dreptul de retragere a consimțământului, fără a aduce atingere legalității acțiunilor întreprinse înainte de retragerea acestuia;
     6. în cazul unui proces decizional automatizat, dreptul de a contesta decizia respectivă, de a solicita intervenţia umană, în vederea obţinerii unei decizii individuale;
    7. Drepturile enumerate mai sus vor fi exercitate prin intermediul operatorului de date sau al RPD. .
    8. În cazul încheierii unui contract cu administratorul, datele cu caracter personal vor fi stocate până la durata proiectului, durata contractului, limitarea creanțelor în temeiul contractului încheiat sau expirarea obligației de a stoca date care rezultă din dispozițiile legii, în special legislația fiscală. În cazul în care consimțământul este dat, datele cu caracter personal vor fi utilizate în scopurile specificate în consimțământ până când sunt retrase. Datele vor fi, de asemenea, prelucrate în scopuri analitice și statistice pentru o perioadă de 10 ani. .
    9. Furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru a încheia un contract privind pachetul de marketing și pentru a executa acest contract. Nerespectarea obligaţiei de a furniza date cu caracter personal sau de a-și da consimţământul va duce la incapacitatea de a încheia un contract. Furnizarea de date în scopuri de marketing este voluntară. .

    §8. Dispoziții finale

    1. Aceste reglementări intră în vigoare în ziua publicării pe site-ul Proiectului www.firmadeaur.ro și sunt valabile până la o nouă notificare.
    2. Numai Operatorul poate interpreta aceste reglementări.
    3. Reclamațiile și cererile legate de aplicarea reglementărilor trebuie depuse la Operator.
    4. În chestiuni nereglementate, se aplică prevederile relevante ale legislației romane.
    5. Eventualele litigii care decurg din aplicarea prezentului regulament, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantei comune competente pentru Operator.
    6. Coordonatorul proiectului este Adelina Sinc. Contactul cu Operatorul se poate face prin e-mail contact@firmadeaur.ro sau la adresa înregistrată.
    7. Prevederile acestor reglementări sunt separabile, iar recunoașterea oricăreia dintre ele ca nevalidă nu afectează forța obligatorie a celorlalte.
    8. Orice modificare a acestor reglementări poate fi făcută sub forma unei rezoluții a Consiliului de Administrație al Operatorului.
    9. Operatorul își rezervă dreptul de a anula Proiectul fără a prezenta motive și fără posibilitatea de a solicita despăgubiri sau reparații.